Returer, byten och frakt


Reklamation och ångerrätt
Det är lämpligt att du som kund ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta The dog hats kundservice via e-post: hello@thedoghat.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Defekta produkter som returernas till The dog hat bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen. The dog hat förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

 

Returer ska göras till nedan adress:

M&N Mastio AB

Sjöhästvägen 6

21236 Malmö

Om returen inte görs till den angivna adressen så kommer vi inte få produkten och därför inte kunna återbetala dig för produkten.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Vi höjer detta med en dag. Alltså totalt 15 dagar. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Om varan har hanterats så den har mist sitt fulla värde så blir det avdrag på återbetalningen. Originalförpackning måste vara möjlig att använda igen. Produkten måste vara i sådant skick så den går att sälja igen. thedoghat.com förbehåller sig rätten att göra avdrag för värdeminskningen. Viktigt att fraktsedlar inte sätts fast på originalkartong. 

Om produkten är skickad och du som kund vill häva köpet så måste du först ta emot produkten (i detta kan de inkludera tullavgifter) och stå för frakten till vår adress. Därefter kommer vi att kolla om produkten uppfyller våra krav och sedan genomföra en återbetalning.

Om det är något fel på produkten står vi på thedoghat för frakten tillbaka. Om produkten är i vårt närområde förbehåller vi oss rätten att hämta upp produkten istället för att skicka en returfraktsedel.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta oss på hello@thedoghat.com. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Transportskada
Om en vara från The dog hat skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till fraktbolaget.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför The dog hats kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att The dog hat befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
The dog hat förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har The dog hat rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. The dog hat skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Om du har några frågor så kontakta oss på hello@thedoghat.com
Vi har F-skatt och vårt reg nr är 559264-6409.

Leveranstid
Vi skickar ditt paket inom 1-8 dagar efter lagd order, detta gäller alla våra produkter. I unika fall reserverar vi oss till 30 dagar efter lagd order. På grund utav Covid-19 så kan vår leveranstid vara allt från 2 - 16 dagar. Med dagar menas arbetsdagar. Innehåller din order flera olika produkter kan det hända att din order levereras i flera olika paket som skickas från olika lager. Under månaderna december och januari så har postföretagen mycket att göra. Under dessa månaderna kan det i unika fall överstiga 25 dagar.

 

Flera sändningar
Ibland kan det förekomma att vi skickar din order i flera paket och även som flera sändningar. Det kan betyda att paketen kommer fram olika dagar. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget. Leveranser aviseras via sms (primärt) alternativt e-post (sekundärt). Paket ligger kvar hos ombud 14 dagar efter avisering.

 

Produktavvikelse

Det kan förekomma mindre avvikelser på att de färger ni ser på datorskärmen då de inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det beror hur väl din datorskärm är inställd. Det kan även förekomma mindre avvikelser på produkter i cm. Produkter som ska vara en viss storlek kan skilja ett par cm upp och ner.

Skador på paket och ej uthämtade paket

Upptäcker ni skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till transportören och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall ni kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.

För ej uthämtade varor debiteras en avgift på 200kr per paket. Det gäller även om din order är uppdelad i flera sändningar. Har ditt paket gått i retur men du fortfarande vill ha din order så får du lägga en ny order på vår hemsida.


Låt inte din faktura förfalla!

Om du har en faktura från Klarna så är det viktigt att du inte låter den förfalla. Du kan antingen pausa den i Klarnas app eller välja att betala den för att sedan få en återbetalning. Det är inte vi som påför eventuella förseningsavgifter och vi har inte möjlighet att dra tillbaka dom.